تماس-با-ما-shadow

سخن مدیریت

در دنیای امروز ، انواع  سبک زندگی و کسب وکار نسبت به گذشته تغییرات بسیاری نموده است ، لذا  آموزش و یادگیری  انواع کسب و کار بعنوان اصل اولیه برای  به عمل درآوردن ایده ها از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد.

 pdkk براساس تحقیقات انجام شده باکمک اساتید ، کارآفرینان ، روانشناسان و مدیران موفق و با تجربه  با تمام توان تلاش می نماید تا این نیاز اصلی مردم عزیز ایران زمین را برطرف نماید.

بسته های آموزشی ویا طرح های مشاوره براساس تحقیقات انجام شده توسط پژوهشگران مطرح در زمینه کسب و کار تهیه شده و با شرایط مو جو د و سبک زندگی مردم در کشور عزیز ایران تطابق دارد.

حضرت علی (ع) می فرمایند: زکات علم ، یاد دادن آن به دیگران است. لذ ا بر آنیم تا آنچه  زندگی خودمان را با کمک آن ساخته ایم  به دیگران  بیاموزیم .  باشد که با کمک یکدیگر ،  ایران را سر بلند و آباد کنیم.

2600

کاربران

2500

دانلود

400

پسندیده

500

رتبه

درخواست مشاوره 

به منظور دریافت مشاوره رایگان فرم ذیل را تکمیل نمایید