مطالب-مفید-shadow

مطالب مفید

  • زمانی که میخواهید کسب و کاری آنلاین راه اندازی کنید یک سری تبلیغات و مانورهای لازم میتواند این کسب و کار را بالا ببرد ; یا بالعکس این کسب و کار را به مسیری دشوار و سرشار از گناه,سردرد,شرایط دشوار,مسائ...

  • موفقیت در کسب وکار نیاز به شناختی عمیق از مسیر حرکت به سمت هدف و ابزار مورد نیاز می باشد. د ردنیای امروز ، حرکت به سمت موفقیت مستلزم عبور از پیچ های خطرناک وسراشیبی وسربالائی های تند می باشد و بدون شن...

  • در گزارشات صورت گرفته به نقل از دنیای اقتصاد براساس ارزیابی هایی در پایان سال 2019 اقتصاد ایران .......

  •  ساده ترين مفهوم توسعه و انكشاف؛ بسط و گسترش و پيشرفت است و منظور از توسعه منابع انساني و يا قواي بشري عبارت است؛ گسترش ظرفيت ها و قابليت هاي موجود  در نيروي انساني هر كشور براي استفاده درست از زمان و...

  • زمانی که افراد برای اولین بار یکدیگر را ملاقات میکنند نحوه برخورد آن ها فرق می کند . بعضی ها سعی دارند بیشتر از روی ظواهر مثل رفتارهای اول طرز صحبت کردن و .......

  • اغلب مردم بر این باورند که برای موفقیت درزندگی شرایط خاصی نیاز است مانند پول، امکانات، اعتبار و ... بابررسی های صورت گرفته در زندگی افرادی که موفق هستند به این نتیجه رسیدیم که بعضی از آنها .......

  • امروزه یکی از راهبردهای اساسی برای توسعه اقتصادی کشورها و دستیابی به توسعه پایدار ، توسعه کارآفرینی در بعد فردی و سازمانی است. برای این امر مهم، بسترسازی لازم می باشد که یکی از مهم‌ترین جنبه‌های آن شن...