تکنولوژی آموزشی ، بستر توسعه اجتماعی - پژوهشگران دنیای کسب و کار
40
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-40,single-format-standard,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

تکنولوژی آموزشی ، بستر توسعه اجتماعی

 ساده ترين مفهوم توسعه و انكشاف؛ بسط و گسترش و پيشرفت است و منظور از توسعه منابع انساني و يا قواي بشري عبارت است؛ گسترش ظرفيت ها و قابليت هاي موجود  در نيروي انساني هر كشور براي استفاده درست از زمان و امكانات موجود. توسعه يا انكشاف اولين بار توسط ابن خلدون مطرح شد و سپس از قرون هفدهم ميلادي به بعد توسط دانشمندان مختلف دگر در شرق و غرب مطرح و تنظيم شده است كه شامل بخشهاي مختلف مانند انكشاف اقتصادي، انكشاف سياسي، انكشاف و توسعه انساني و… مي گردد و در اين ميان توسعه قواي بشر در حقيقت مسوليت رهبري و فراهم كننده عملي شدن ساير بخشهاي توسعه و انكشاف را به عهده دارد. بدون توسعه قواي بشري بومي، هيچ جامعه اي هرگز نمي تواند به ثبات اقتصادي و سياسي پايدار دست يابد و هيچگاهي نمي تواند حافظ و ضامن استقلال همه جانبه خويش باشد. انكشاف قواي بشر البته از طروق مختلف از جمله نظام هاي آموزشي كشورها صورت مي گيرد ولي فرايند ارتباطات بدليل نقش مهم كه در تسهيل اين عوامل و تسريع تاثير گزاري اين نقشها دارد، جايگاه حياتي و سرنوشت سازي در جوامع فعلي دارد. اساسي ترين عامل در دگرگوني هاي بوجومده در افغانستان فعلي نيز محصول تاثير گذاري تكنولوژی  ارتباطي است و تبادل سريع معلومات در بخشهاي مهم و گوناگون زندگي شهروندان  كشور داشته است.

تعامل توسعه اجتماعي و تكنولوژي ارتباطي:  دانیل لرنر را می توان راه گشای بررسی نقش ارتباطات در توسعه دانست.انتشار كتاب گذر از جامعه سنتی در سال۱۹۵۸ را می توان آغازگر بررسی های ارتباطی توسعه شمرد وشاید پس از آن هم هرگز كتابی بااین اهمیت در این زمینه منتشر نشده باشد. قابل ياد آوري است كه رابطه ميان چگونگي استفاده از فناوري ارتباطات و انكشاف قواي بشري، به صورت دو جانبه و  دو سويه است و رشد و انكشاف هركدام مستلزم رشد و انكشاف ديگري است؛ به اين معنا كه سرمايه گذاري براي تسريع، گسترش و رشد كمي و كيفي قواي بشري، باعث رشد و انكشاف سريع و كمي و كيفي تكنولوژي ارتباطات مي شود و بر عكس آن نيز صادق است. ولي در هر صورت نكته اساسي و قابل ملاحظه اين است كه ارتباطات در جهان امروز شاه كليد انكشاف در عرصه هاي مختلف است و بدون ارتباطات و ابزار آن، هرگز جهان قادر به پيشرفت و ترقي نخواهد بود. افغانستان امروزي نيز در بخشهاي مختلف شاهد مشكلاتي هست كه از نبود ظرفيت ها و به كار نگرفتن تنكولوژي ارتباطات بوجود آمده است و در صورتی كه در مسئله دقت و توجه لازم صورت بگيرد؛ بخصوص در بخش تامين سكتور امنيت شاهد ترقي و بهبود چشم گير وضعيت خواهيم بود.

No Comments

Post A Comment