تحولات صورت گرفته در بازار در سال 2018 و 2019 در ایران

چشم انداز اقتصادی در سال 2018 و رکود درسال2019؛

در گزارشات صورت گرفته به نقل از دنیای اقتصاد, بر اساس ارزیابی هایی در پایان سال 2019 اقتصاد ایران رشد منفی خواهد کرد . و مجموعا در سال های ذکر شده بیش از 10 درصد حجم خود را از دست میدهد . اما اولین رشد مثبت خود پس از تحریم ها را تجربه خواهد کرد . همچنین تخمین کارشناسان نشان میدهد اقتصاد ایران در آینده سال 2021 رشد مثبتی در پیش دارد و از رکود خارج میشود اما تورم در سطح 20 درصد باقی می ماند . بانک جهانی معتقد است کاهش ارزش ریال در سال های آینده افزایش رقابت پذیری می تواند داشته باشد . از طرفی تحریم بر حجم تجارت و مبادلات در این مسیر می تواند ریسک پذیر باشد ؛ البته بانک جهانی معتقد است برای انعطاف در برابر شوک های وارده ایجاد تنوع در اقتصاد را پیشنهاد داده است . بنابر گفته های بانک جهانی اقتصاد ایران در اواخر سال 1398 برای دومین بار رشد منفی را تجربه کرده اما در سال های آینده با طی روندی نزولی تا سال 1400 به نرخ 22 درصد میرسد . با گزارش های تهیه شده اقتصاد ایران در سال 2019-2020 ، 8،7 درصد کوچک تر می شود که این اتفاق شوکی بر تولید نفت و گاز ما خواهد بود . محدودیت های مربوط به تجارت بین المللی و سرمایه اثرات منفی متوجه بخش های مختلفی مثل بخش خودرو سازی ,ماشین آلات و ساخت و ساز شده است . همچنین بخش مسکن با افزایش 78 درصدی پایین ترین حجم فروش را  در 6 ماه به ثبت رساند و سیل و زمین لرزه های اخیر منجر به رکود در بخش مسکن میشود و گفته شده نرخ های بالا در مناطق روستایی اثرات نا متقارنی بجا گذاشته است .

No Comments

Post A Comment