مهم ترین عوامل موفقیت انسان های بزرگ

مهم ترین عوامل موفقیت انسان های بزرگ

مهم ترین عوامل موفقیت انسان های بزرگ؛

مقدمه

اغلب مردم بر این باورند که برای موفقیت در زندگی شرایط خاصی مانند:پول، امکانات، اعتبار و… نیاز است . اما با بررسی های صورت گرفته در زندگی افرادی که به موفقیت رسیده اند، درمیابیم که بعضی از آنها نه تنها پولدار نبوده اند بلکه شرایط و ویژگی های خاصی هم نداشته اند ؛ آنها تلاش  کرده اند تا به هدف و موفقیت مورد نظر دست یابند . ساختن ثروت و به موفقیت رسیدن نیازمند به تلاش هوشمندانه و تصمیم های بزرگ است . در ادامه برخی از آنها را دنبال میکنیم ؛

1-هدف داشته باشید . انسان ذاتا موجودی هدف گذار است . (موفقیت) یعنی هدف گذاری . اغلب انسانهای موفق اهداف واضح و نوشته شده ای دارند و همانطور که میدانید اهداف تا نوشته نشوند درک نمیشوند . اهداف خود را بنویسید و برای دستیابی به آنها برنامه ریزی کنید .

2-در طی رسیدن به موفقیت پیگیری کنید . در راه رسیدن به موفقیت شکشست هم وجود دارد ؛ این شکستها برای انسان تجربه میشوند و باعث میشوند درس بگیرد . پس با اولین شکست نا امید نشوید مطمئنا با تلاش و پیگیری به موفقیت خواهید رسید .

3- روابط خوب بسازید . از مهارت و تجربیات دیگران در رسیدن به هدف و موفقیتتان استفاده کنید .

4-برای موفقیت برنامه ریزی کنید . یک برنامه ریزی درست می تواند شما را در هرچه سریع تررسیدن به هدف کمک کند .

5-مهارت محور زندگی کنید . برمهارت های خود تکیه کنید یا اگر مهارتی ندارید سعی کنید یادبگیرید؛ مهارت هایی مثل ارتباط موثر، فروش، برنامه ریزی، هدف گذاری و… مهارت هایی اند که به راحتی می توانید آنها را بیاموزید .

6-نگرش مثبت داشته باشید . توماس سومین رئیس جمهور آمریکا می گوید:هیچ چیز نمیتواند فردی با دید درست را از رسیدن به اهدافش باز دارد و همچنین هیچ کس قادر نیست به کسی که نگرش نادرستی دارد کمک کند ؛ نگرش مثبت کیمیاست !

امروزه همه ی کسانی که به فکر موفقیت هستند و یا یک رویایی که به ثروت ختم می شود را در سر دارند با اشخاصی همچون : بیل گیتس، مارک زاکربرگ، جف بزوس، کنراد هیلتون، رابرت کیوساکی، آنتونی رابینز، و ….. آشنا هستند . در این مقاله سعی داریم مهم ترین نکاتی که باعث موفقیت و ثروت مند شدن این افراد شده است را از زبان خودشان ذکر کنیم . مارک زاکبرگ؛ مالک فیسبوک و یکی از جوان ترین و ثروتمندان دنیاست . وی در سال 2017 سرمایه ای معادل 71 میلیارد دلارداشت ؛ زمانی که علت موفقیت زاکربرگ را جویا شدند چند نکته را بیان کرد : یک هدف بزرگ و جامع داشته باشید . زاکربرگ می گوید در انتخاب اهداف به دور دست ها بنگرید زمانی که من فیسبوک را تاسیس کردم فقط برای رفع ارتباط بین افراد جهان و حل مشکل دوری از هم بودند به امید درآمد و معروفیت خودم .مارک زاکربرگ  دومین عامل موفیت خود را سریع بودن و ویژگی ساختار شکنانه است . گفت البته این یک سند معتبر هم دارد . زمانی مارک زاکربرگ به سهامداران نامه ای نوشت که این شعار در صدر آن بود : سریع باشید و ساختار هارا بشکنید، زیرا این اقدامات هستند که تغییر بوجود می آورند . این سرعت انجام و میزان ساختار شکلی ماست که یک پتانسیل ایجاد می کند . بعد از این نامه طی چند روز غوغای عمیقی فیسبوک و سازمان مارک را فرا گرفت . نکته ی آخر که مارک آن را باعمل ثابت می کند این است که می گوید : بیشتر از هرچیز به فکر خانواده ی خود باشید . مارک می گوید مهم نیست چقدر فقیر یا ثروتمند هستید ، شما در هر شرایطی نباید کانون گرم خانواده را فراموش کنید .

No Comments

Post A Comment