Author: pdkk

زمانی که میخواهید کسب و کاری آنلاین راه اندازی کنید یک سری تبلیغات و مانورهای لازم میتواند این کسب و کار را بالا ببرد ; یا بالعکس این کسب و کار را به مسیری دشوار و سرشار از گناه,سردرد,شرایط دشوار,مسائل مالی و ...

امروزه یکی از راهبردهای اساسی برای توسعه اقتصادی کشورها و دستیابی به توسعه پایدار ، توسعه کارآفرینی در بعد فردی و سازمانی است. برای این امر مهم، بسترسازی لازم می باشد که یکی از مهم‌ترین جنبه‌های آن شناخت و توسعه فرهنگ کارآفرینی است....

موفقیت در کسب وکار نیاز به شناختی عمیق از مسیر حرکت به سمت هدف و ابزار مورد نیاز می باشد. د ردنیای امروز ، حرکت به سمت موفقیت مستلزم عبور از پیچ های خطرناک وسراشیبی وسربالائی های تند می باشد و بدون شناخت کافی ازخود...

 ساده ترين مفهوم توسعه و انكشاف؛ بسط و گسترش و پيشرفت است و منظور از توسعه منابع انساني و يا قواي بشري عبارت است؛ گسترش ظرفيت ها و قابليت هاي موجود  در نيروي انساني هر كشور براي استفاده درست از زمان و امكانات موجود. ...